Isä Johannes lomille ja eläkkeelle

Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 1.7. - 30.9.2016, jonka jälkeen hän on jäämässä 1.10.2016 eläkkeelle.

Kirkkoherran tehtäviä hoitaa
7.7.- 31.12. kirkkoherra Bogdan Grosu, puh. 0206 100 349.

Rovasti Konstantin Strekachev hoitaa papilliset palvelut 1.7.- 31.12.2016. Puh. 0206 100 351.

Yhdistymiselle vihreää valoa

Mikkelin seurakunnanvaltuusto päätti 29.6. kokouksessaan näyttää vihreää valoa Mikkelin ja Varkauden seurakuntien yhdistymiselle. Käytännössä Mikkelin seurakunta lakkautettaisiin ja liitettäisiin Varkauden seurakuntaan. Seurakunnan nimi on muuttumassa.

Valtuuston päätös merkitsee, että liittosopimusta aletaan laatia yksityiskohtaisesti. Se on tarkoitus hyväksyä molempien seurakuntien neuvostossa ja valtuustossa.

Valtuuston pöytäkirja 29.6.2016

Mikkelin ja Varkauden
seurakunnat yhteen?

Mikkelin ja Varkauden seurakunnan neuvostot kokoontuivat 6.6. Mikkelissä. Neuvostot pitivät erilliset kokoukset tilaisuudessa, jossa arkkipiispa Leon nimittämänä neuvonantajana toimi rovasti Iivo Suvanto Joensuusta.

Neuvostot päättivät esittää seurakunnanvaltuustoilleen, että ne tekevät päätöksen seurakuntaliitoksesta, jolla Mikkelin ortodoksinen seurakunta liitetään Varkauden ortodoksiseen seurakuntaan. Päätöksen perusteella laaditaan seurakuntien välinen liitossopimus, joka käsitellään kummankin seurakunnan neuvostossa ja valtuustossa.

Neuvostot päättivät ehdottaa seurakunnanvaltuustoille, että uuden seurakunnan nimestä järjestetään nimikilpailu seurakuntien kotisivuilla seuraavan seurakunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Seurakuntien yhdistymisprosessi on edennyt tämän kevään aikana, jolloin maaliskuun seurakuntien luottamushenkilöt kokoontuivat yhteen koulutukseen piispa Arsenin johdolla. Neuvostot ovat yhdessä kokoustaneet jo kahdesti, joissa toisesta arkkipiispa Leo vieraili.

Kirkkomme johto on jo vuosia toivonut, että seurakuntien välinen yhteistoiminta lisääntyisi tai että pienemmät seurakunnat yhdistyisivät. Arkkipiispa Leo totesi marraskuun 2015 kirkolliskokouksessa, että ”työntekijäresurssien ja kiinteistömassan kriittinen arviointi on tulevaisuudessa välttämätöntä. Pienimmät seurakunnat eivät enää ole toimintakykyisiä. Tämä arviointi voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan tehdä hiippakunnissa. Toisin sanoen esimerkiksi papiston tarpeen seurakunnittain arvioi hiippakunnan piispa”.

Neuvoston kokouksen pöytäkirja 6.6.2016

Uudet kotisivut Mikkelin ortodoksiselle seurakunnalle!

Mikkelin ortodoksinen seurakunta haluaa viestiä Sinulle toiminnastaan ja palveluistaan näiden uusien kotisivujen avulla.

Kotisivuja on valmistettu ajan kanssa ja harkiten. Tästä huolimatta sivuilla saattaa olla puutteita tai jopa virheitä. Tai sivuilta puuttuu olennaisia asioita, joita emme ole osanneet julkaista.

Meille on tässä vaiheessa tärkeää kaikenlainen palaute. Parhaiten voit antaa sitä sähköpostilla: jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi

Monet kiitokset avustasi!


Uutiset

Isä Johannes Hätinen lomalle ja eläkkeelle (29.06.2016)
Kirkkoherra Johannes Hätinen on vuosilomalla 1.7. - 30.9.2016, jonka jälkeen hän on jäämässä 1.10.2016 eläkkeelle. Kirkkoherran tehtäviä hoitaa 1.- 6.7.2016 rovasti..

10.06.2016  Keskustelutilaisuus mahdollisesta yhdistymisestä
09.06.2016  Lappeenrannan Valamon ystävät Mikkelissä
07.06.2016  Mikkelin ja Varkauden seurakunnat yhteen?